مرکز انتشارات- آرشیو اخبار
اقتصاد مهندسی پیشرفته و تحلیل تصمیم گیری

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۳/۱۰ | 
AWT IMAGE

عنوان کتاب : اقتصاد مهندسی پیشرفته و تحلیل تصمیم گیری

مؤلف: دکتر سید محمد سید حسینی

چاپ اول 1393

قیمت : 170000ریال

نشانی مطلب در وبگاه مرکز انتشارات:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=10.740.40296.fa
برگشت به اصل مطلب