مرکز انتشارات- آرشیو اخبار
فناوری کنترل نوین(تجهیزات و سامانه ها)

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۶/۳ | 
AWT IMAGE

عنوان کتاب: فناوری کنترل نوین ( تجهیزات و سامانه ها)

مؤلفین: دکتر امیر حسین دوائی مرکزی، میلاد نظرآهاری و حسام خاکسار

چاپ اول 1394

قیمت: 290000ریال

نشانی مطلب در وبگاه مرکز انتشارات:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=10.740.41083.fa
برگشت به اصل مطلب