مرکز انتشارات- آرشیو اخبار
پایدار سازی گودها ( با نگرش ویژه به روش های میخکوبی و مهار گذاری)

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۴ | 
AWT IMAGE

عنوان کتاب: پایدار سازی گودها(با نگرش ویژه به روش های میخکوبی و مهارگذاری)

مؤلفین: دکتر محمد حسن بازیار، مهندس علیرضا قدمگاهی و  دکتر علی نبی زاده

چاپ اول 1395

قیمت: 390000ریال

نشانی مطلب در وبگاه مرکز انتشارات:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=10.740.41119.fa
برگشت به اصل مطلب