مرکز انتشارات- آرشیو اخبار
تبدیل موجک ( و کاربرد آن در مهندسی راه آهن)

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۶/۴ | 
AWT IMAGE

عنوان کتاب: تبدیل موجک(وکاربرد آن در مهندسی راه آهن)

مؤلفین: دکتر داوود یونسیان، مهندس محمد ولیخانی

چاپ اول 1394

قیمت: 185000ریال

نشانی مطلب در وبگاه مرکز انتشارات:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=10.740.41120.fa
برگشت به اصل مطلب